آموزشگاه زبان ایران مهر

برگزاری دوره های انگلیسی،آلمانی،فرانسه


 

تعهدات زبان آموز
1. اخلاقی
رعایت کلیه قوانین شرعی و اخلاق اسلامی و پرهیز از هرگونه مظاهر فساد اخلاقی و اعمال خلاف شئون اسلامی.
در صورت ابتلا به هر نوع بیماری اعم از جسمی یا روحی ، زبان آموز مکلف است نوع بیماری خود را کتباً به مسئول آموزشی اطلاع دهد. در غیر این صورت موسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات مرتبط نخواهد داشت. بدیهی است اطلاعات ارائه شده کاملاً محرمانه تلقی خواهد شد.
هر نوع درخواست ، پیشنهاد ، اعتراض و یا نظر فقط به صورت کتبی و انفرادی رسماً بر روی برگ درخواست یا در سامانه آنلاین موسسه درج شود و به هیچ وجه به صورت شفاهی یا گروهی اقدام به بیان درخواست ، پیشنهاد ، اعتراض و نظر نشود  و در صورت عدم رعایت این مورد موسسه هیچگونه تکلیفی در پاسخگویی به زبان آموز نخواهد داشت و در صورت ارائه هر نوع درخواست یا پیشنهادی که به صورت گروهی باشد یا اقدامی که موجب خلل در نظم و انضباط موسسه گردد ، موسسه می تواند بدون هیچگونه پرداخت وجهی از حضور زبان آموز در موسسه خودداری نماید.
زبان آموز نباید در مدت تحصیل در موسسه وکیل ، وصی ، ولی ، قائم مقام یا سخنگوی دیگری باشد و غیر از جانب خود از جانب هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری سخن نگوید و حق هیچگونه اظهار نظری از طرف دیگران را ندارد و در صورت عدم رعایت این مورد موسسه هیچ تکلیفی را برای پاسخ به ایشان نخواهد داشت . 
هرگونه درخواست در زمینه سیستم گرمایش و سرمایش یا تهویه یا نور یا ظرفیت کلاس یا مدرس باید کتباً به صورت انفرادی بر روی فرم درخواست یا در سامانه آنلاین آموزشگاه درج شود و از هر نوع اظهار نظر یا بیان شفاهی موضوع جداً خودداری شود . موسسه بر اساس استاندارد و امکانات خود به درخواست رسیدگی و در حال تصمیم موسسه لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود . 
عدم اعتیاد به هیچ نوع مواد مخدر ( استعمال دخانیات در محل موسسه اکیداً ممنوع می باشد ) و عدم استعمال یا به همراه داشتن هر نوع مواد مخدر یا سیگار در موسسه. موسسه در صورت به همراه داشتن یا استعمال مواد مخدر می تواند حق حضور در دوره را از زبان آموز سلب نماید و زبان آموز حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . 
 
2.انضباطی
استفاده از موبایل در کلاس ممنوع می باشد و در صورت استفاده از موبایل به هر عنوان مدرس می تواند اجازه حضور در کلاس را از ازبان آموز سلب نماید و زبان آموزحق هیچگونه اعتراضی ندارد.
کلاس ها هم ممکن است به صورت مختلط برگزار گردد و هم ممکن است  به صورت تفکیک جنسیتی برگزار گردد و زبان آموز هیچگونه حق اعراضی نخواهد داشت . در صورت برگزاری کلاس های مختلط زبان آموزان دختر و پسر میبایست به تفکیک و رعایت کامل شئونات اسلامی در کلاس مستقر گردن. 
هیچگونه درخواست اعتراض ، پیشنهاد یا نظری به صورت شفاهی قابل پذیرش نخواهد بود ، زبان آموز می تواند با مراجعه به سامانه به صورت آنلاین و یا با حضوردر موسسه و به صورت کتبی درخواست خود را بر روی فرم مخصوص ثبت درخواست بنویسد . موسسه ظرف یک هفته به صورت تلفنی نسبت به اعلام نتیجه درخواست به زبان آموز اقدام خواهد نمود.
محل تشکیل کلاس ها ساختمان مرکزی موسسه و در صورت نیاز محل دیگری خواهد بود که موسسه به زبان آموز معرفی مینماید ، زبان آموز به هیچ عنوان حق اعتراض و یا درخواست انصراف به دلیل جابجایی محل کلاس ها را نخواهد داشت . 
زبان آموز در زمان شروع ترم از تقویم آموزشی موسسه که در طی دوره اجرا خواهد شد مطلع شده است و تاریخ تمام آزمون ها و مصاحبه را نیز پذیرفته و مکلف بر رعایت آنها می باشد و به هیچ عنوان درخواست تغییر زمان یا ساعت آزمون های کتبی یا شفاهی را نمی کند.
هرگونه اقدامی مبنی بر خروج فردی یا گروهی از کلاس یا خودداری فردی یا گروهی از رفتن به کلاس به هر عنوان اعم از اینکه موجب بی نظمی و خلل در امور آموزشی و نظم موسسه گردد یا نگردد از موارد بارز نقض قوانین آموزشی موسسه تلقی میگردد و موسسه رسماً حق جلوگیری از ورود زبان آموز به کلاس را خواهد داشت .  
 
3.مالی
پس از پرداخت شهریه به طور کامل و ثبت نام قطعی ، زبان آموز میتواند در کلاس درس حاضر شود ، در غیر اینصورت از حضور ایشان جلوگیری به عمل خواهد آمد .
هرگونه ادعای پرداخت وجه بدون ارائه رسید ممهور شده موسسه قابل پذیرش نخواهد بود . 
کل موسسه ازجمله کلاس ها مجهز به دوربین مداربسته میباشد و زبان آموز هیچ مشکلی با این موضوع ندارد و میپذیرد که در صورت خسارت زدن به امکانات و ... در موسسه هزینه آن را تمام و کمال پرداخت کند .
 
4.تغییر دوره
پس از ثبت نام هرگونه تقاضای تغییر دوره مجاز نمی باشد.
در صورتی که به هر دلیل زبان آموز تقاضای جابجایی به گروه دیگری را بنماید در صورتی که گروه مقصد دارای ظرفیت باشد زبان آموز صرفاً در صورت تمایل میتواند فقط با انصراف کامل از گروه ثبت نامی و با پرداخت تمام شهریه مجدداً با پرداخت تمام شهریه جدید ، اقدام به ثبت نام نماید.
 
5.مرخصی یا انصراف
زبان آموز با علم و اطلاع از وضعیت شغلی ، خانوادگی ، درسی ، اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی خود در مدت 3 ماه آینده اقدام به ثبت نام نموده است و بعد از ثبت نام و شروع دوره حق هیچگونه تقاضای انصراف مرخصی تشدید یا تمدید دوره را به هیچ وجه ندارد و موسسه مختار است به هیچ یک از درخواست های زبان آموز در جهت مرخصی ، استراحت تحصیلی ، شغلی و خانوادگی که ارائه شود ترتیب اثر ندهد.
در صورتی که زبان آموز قبل از شروع کلاس ها ( شروع ترم ) تحت هر عنوانی انصراف دهد مبلغ 150000 ریال (یکصد و پنجاه هزار ریال )  بابت تشکیل پرونده کسر و مابقی شهریه به وی مسترد خواهد شد . در صورت انصراف زبان آموز  شهریه ایشان حداکثر تا 14 روز کاری ( بدون محاسبه تعطیلات ) پس از تاریخ انصراف به وی پرداخت خواهد شد .  پس از شروع کلاس ها به هیچ عنوان درخواست انصراف یا مرخصی مورد قبول نخواهد بود .(برای کلاس زبان) در مورد کلاس های کنکوری و تقویتی فقط در صورت تشکیل نشدن کلاس بعد از 30 روز کاری امکان انصراف وجود دارد و بعد از 45 روز کاری فقط در صورت دریافت فیش مبلغ برگردانده میشود. 
ارسال درخواست انصراف باید از طریق سامانه سایت و یا ارسال ایمیل از ایمیل ذکر شده در فرم ثبت نام صورت گیرد. انصراف لفظی یا سفارشی یا پیغام  از طرف پرسنل یا تلفنی یا از طریق درج در سایت و یا از طرف سایر زبان آموزان و یا ادعای انصراف مطلقاً قابل قبول نخواهد بود . 
تغییر گروه ، کلاس ، ساعت پس از ثبت نام به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود و زبان آموز با ثبت نام اعلام می دارد که ساعت و روز کلاس را با توجه به تمام شرایط تحصیلی - شغلی و خانوادگی پذیرفته است ، لذا پس از ثبت نام هیچ تقاضایی بابت تغییر کلاس به هر بهانه ای از قبیل تداخل با ساعت درس دانشگاه ، مدرسه ، کار ، ازدواج ، مسافرت ، بیماری ، تصادف ، نقل مکان ، ممانعت به خانواده یا همسر و ... پذیرفته نخواهد شد . 
 
6.آموزشی
موسسه به تناسب برنامه های آموزشی و تقویم خود در طول دوره میتواند از یک مدرس یا چند مدرس استفاده نماید . زبان آموز به هیچ عنوان حق اعتراض نسبت به تغییر یا عدم تغییر مدرس نخواهد داشت . زبان آموز میتواند قبل از شروع کلاس ها با مراجعه به انتشارات منابع آموزشی را ملاحظه و از نزدیک سطح هر یک از کتاب ها را ارزیابی نماید و پس از اطمینان از سودمندی کلاس و توانمندی خود در دوره ثبت نام نماید و پس از ثبت نام به هیچ عنوان حق اعتراض نسبت به منابع آموزشی نخواهد داشت . منابع آموزشی موسسه به هیچ عنوان به درخواست زبان آموز تغییر یا تعویض نخواهد شد . 
موسسه  جهت رعایت استانداردهای علمی ، حفظ اعتبار و جلوگیری از خدشه به سابقه و نام خود میتواند زبان آموزانی را که فاقد علاقه ، انگیزه و فعالیت علمی لازم باشند و یا در نظم کلاس یا موسسه به هر نحوی اخلال ایجاد نمایند و یا هر نوع رفتار خلاف شان یا رفتار خلاف اخلاق اسلامی مرتکب گردند را بدون استرداد شهریه از حضور در کلاس ها منع نماید ، تشخیص موارد گفته شده به عهده شورای آموزشی موسسه میباشد . 
در صورت ضرورت آموزشی زبان آموز مکلف به حضور در کلاس های جبرانی که زمان و مکان آن توسط موسسه اعلام میشود ، خواهد بود و در غیر این صورت غیبت لحاظ می گردد. کلاس های جبرانی حداقل 2 و حداکثر 4 ساعت به صورت پیوسته و در یک روز برگزار خواهد شد و امکان تجدید و تکرار آن نیز وجود خواهد داشت .
تقویم آموزشی موسسه و کلیه اطلاعیه ها و اخبار از طریق درج در برد و سایت آموزشگاه اعلام خواهد شد . زبان آموز مکلف است نسبت به ملاحظه و مطالعه برد یا سایت به صورت مرتب اقدام نماید . به هیچ عنوان شروع کلاس یا خاتمه کلاس یا برگزاری کلاس های فوق العاده از طریق تلفن یا اس ام اس به زبان آموز اطلاع داده نخواهد شد و ملاک تمام اطلاعیه های آموزشی فقط برد و سایت موسسه میباشد.
 چنانچه غیبت زبان آموز در طول دوره بیش از 3 جلسه باشد زبان آموز مردود شناخته میشود و همچنین بدیهی است که در صورت عدم شرکت در هر یک از آزمون ها زبان آموز مردود می شود. برگزاری آزمون مجدد فقط با نظر مساعد مدیریت آموزش و پرداخت هزینه آزمون مجدد امکانپذیر خواهد بود. (هزینه برگزاری آزمون مجدد دویست هزار ریال می باشد)
 
 
تعهدات موسسه
موسسه هیچگونه مسئولیتی بابت وسایل گمشده زبان آموز ندارد.
تشکیل هر گروه منوط  به حد نصاب رسیدن متقاضیان آن گروه می باشد ، بدیهی است در صورت به حد نصاب نرسیدن موسسه شهریه را بدون کسر هیچگونه وجهی مسترد مینماید . 
ظرفیت کلاس در طی دوره حداکثر 18 نفر خواهد بود .