آموزشگاه زبان ایران مهر

برگزاری دوره های انگلیسی،آلمانی،فرانسه


A1 : در این سطح زبان آموز می تواند معانی کلمات و اصطلاحات رایج در مورد خود و خانواده و محیط پیرامونش را در شرایطی که افراد آهسته و شمرده صحبت کنند متوجه شود و توانایی برقراری ارتباطات را خواهد داشت.

A2 : در این سطح زبان آموز می تواند معنای کلمات و اصطلاحات رایج را متوجه شود و مفهوم جملات ساده را فرا گیرد، می تواند جملات آسان را بخواند و توانایی نوشتن نامه ها و یادداشت های کوتاه را داشته باشد و می تواند در مورد مسائل روزمره که به اطلاعات زیادی احتیاج ندارد صحبت کرده و با دیگران ارتباط برقرار کند.


 
 

B1 : در این سطح زبان آموز می تواند مفهوم اصلی یک جمله را در صورتی که نحوه تلفظ فرد واضح بوده و در پیرامون موضوعات روزمره و غیر تخصصی باشد متوجه شود و بدون آمادگی در مورد برخی مسائل نظیر خانواده، تعطیلات ، کار و ... صحبت کند
 
B2 : در این سطح زبان آموز می تواند در کنفرانس ها و همایش ها شرکت کرده در صورتی که با موضوع آشنایی داشته باشد و می تواند اکثر برنامه های تلویزیونی و اخبار را دنبال کند، فیلم ها را به زبان فرانسه تماشا کند و می تواند متن های ادبی را بخواند.