آموزشگاه زبان ایران مهر

برگزاری دوره های انگلیسی،آلمانی،فرانسه

دیوارنگاری کلاس UP3C تابستان 95

دیوارنگاری کلاس UP3C با حضور خانم لنگوری با موضوع 'حیوانات را در باغ وحش نگه ندارید'


دیوارنگاری در آموزشگاه زبان ایرانمهر

اجرای طرح دیوارنگاری با موضوعات مرتبط آموزشی


مراسم پایان دوره بهار 95

مراسم اهدای گواهی پایان دوره به زبان آموزان مؤسسه ایران مهر