آموزشگاه زبان ایران مهر

برگزاری دوره های انگلیسی،آلمانی،فرانسه

سالاد میوه خردسالان تابستان 95

جشن سالاد میوه در آموزشگاه زبان ایران مهر بابل


دیوارنگاری کلاس starter تابستان 95

دیوارنگاری کلاس Starter با حضور خانم خلیل پور


دیوارنگاری کلاس Run1 تابستان 95

دیوارنگاری کلاس Run1 با حضور خانم مختاریان با موضوع 'حیوانات'


راه اندازی لابراتوار آموزشگاه زبان ایران مهر بابل

تاسیس پیشرفته ترین لابراتوار زبان در استان


دیوارنگاری کلاس UP1B تابستان 95

دیوارنگاری کلاس UP1B با حضور خانم خلیل پور با موضوع 'میوه ها'


دیوارنگاری کلاس Race4 تابستان 95

دیوارنگاری کلاس Race4 با حضور خانم لطفعلی پور با موضوع 'حفاظت از محیط زیست'