آموزشگاه زبان ایران مهر

برگزاری دوره های انگلیسی،آلمانی،فرانسه

نویسندگان کوچک UP3C تابستان 95

نویسندگان کوچک UP3C تابستان 95


دیوارنگاری کلاس Run4، تابستان 95

دیوارنگاری کلاس Run4، تابستان 95


دیوارنگاری کلاس Starter،تابستان 95

دیوارنگاری کلاس Starter با حضور خانم خلیل پور


دیوارنگاری کلاس UP3A، تابستان 95

دیوارنگاری کلاس UP3A با حضور خانم هاشم ورزی


اعلام تاریخ فاینال تابستان 95

اعلام تاریخ فاینال تابستان 95


دیوارنگاری کلاس Run3، تابستان 95

دیوارنگاری کلاس Run3 با حضور خانم مختاریان با موضوع 'English time'