آموزشگاه زبان ایران مهر

برگزاری دوره های انگلیسی،آلمانی،فرانسه

آغاز ثبت نام ترم تابستان 96

آغاز ثبت نام ترم تابستان 96


استقبال از نوروز 96 در آموزشگاه ایران مهر بابل

استقبال از نوروز 96 در آموزشگاه ایران مهر بابل


آغاز ثبت نام ترم بهار 96

آغاز ثبت نام ترم بهار 96


اعلام برنامه زمانی ترم بهار 96

اعلام برنامه زمانی ترم بهار 96


دیوار نگاری زبان آموزان UP2A پاییز 95

دیوار نگاری زبان آموزان UP2A پاییز 95 با حضور خانم هاشم ورزی و موضوع کریسمس


جلسه ی گروه زبان فرانسه

اولین جلسه ی گروه زبان فرانسه