آموزشگاه زبان ایران مهر

برگزاری دوره های انگلیسی،آلمانی،فرانسه

برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری سال 1396

برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری سال 1396


آغاز ثبت نام ترم بهار 97

آغاز ثبت نام ترم بهار 97


آغاز ثبت نام ترم زمستان 96

آغاز ثبت نام ترم زمستان 96


آغاز ثبت نام ترم پاییز 96

آغاز ثبت نام ترم پاییز 96


جدول برنامه آموزشی سال 96-97

جدول برنامه آموزشی سال 96-97


گارگاه های آموزش زبان

گارگاه های آموزش زبان