آموزشگاه زبان ایران مهر

برگزاری دوره های انگلیسی،آلمانی،فرانسه

راهنمای نصب اپلیکیشن آموزشگاه

راهنمای نصب اپلیکیشن آموزشگاه


برنامه زمانی دوره های آموزشی سال 98

جدول برنامه زمانی دوره های آموزشی سال 98 آموزشگاه زبان ایران مهر


گزارش گردهمایی تابستان 97 در روزنامه وارش

گزارش و مصاحبه گردهمایی تابستانه انجمن زبان آموزان آموزشگاه ایران مهر سال 97


گردهمایی سالانه 97 انجمن ایران مهر

دومین گردهمایی سالانه انجمن زبان آموزان آموزشگاه ایران مهر بابل


هفته کتاب در آموزشگاه زبان ایران مهر اردیبهشت 97

آموزشگاه زبان ایران مهر بابل در راستای ترویج فرهنگ کتاب خوانی اقدام به برپایی نمایشگاه کتاب نمود.


استقبال از نوروز 97 در آموزشگاه ایران مهر بابل

استقبال از نوروز 97 در آموزشگاه ایران مهر بابل