آموزشگاه زبان ایران مهر

برگزاری دوره های انگلیسی،آلمانی،فرانسه

  • کد خبر: 110039
  • زمان: شنبه , 1397-06-26
  • تعداد بازدید : 1230

گزارش گردهمایی تابستان 97 در روزنامه وارش


گزارش گردهمایی تابستان 97 در روزنامه وارش

متن گزارش و مصاحبه منتشر شده از گردهمایی تابستانه انجمن زبان آموزان آموزشگاه ایران مهر در روزنامه وارش دوشنبه 19 شهریور 1397